Aktak

2017KO UZTAILAK 7

 • 1.  Diktamena, Lezoko udalerriaren kaleak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lizitazioa aurrera eramateko espedientea onartzea (2016ID170010).
 • 2.  Diktamena, Kale Garbiketa eta Zabor Bilketaren 3. Luzapena (2017ID170005).
 • Aktaren amaiera

2017KO MAIATZAK 25

 • 1. Egoki irudituz gero, 2017ko martxoaren 30eko ohiko izaerarekin osoko bilkurako akta onartzea (2017ID200002).
 • 2. Zabor bilketa eta kale garbiketa zerbitzuko kontratuaren 5. aldaketa onarpenaren diktamena (2017ID170002).
 • 3. D-7 eranskina “Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan jasotako datuen kontsulta” izenekoa onartzeko diktamena (2017KO360002).
 • 4. 2016ko abenduaren 31n egindako ondasunen inbentarioa eta ibilgetuaren balorazio onarpenaren diktamena (2017KO320007).
 • 5. Izenpe ematen dituen zerbitzu elektronikoak arautzeko hitzarmena onartu eta sinatzeko diktamena (2017ID360002).
 • 6. EAJ eta Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: Lezoko Udaletxe atarian egindako pintaketen eta zabor jaurtiketen inguruan (2017AL050009).
 • 7. Aurrekontu aldaketen kontu emateak:
 • 8. Kontuhartzailearen txostenak:
 • 9. Berdintasun zinegotzi delegatua izendatzearen kontu ematea (2017ALO30010).
 • 10.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 11.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO MARTXOAK 30

 • 1.  Tomas Garbizu udalaren musika eskolako 2017/2018 ikasturteko tasen eta hobarien onarpenaren diktamena (2017KO290001).
 • 2.  Egoki irudituz gero, 2017ko urtarrilaren 26ko ohiko izaerarekin osoko bilkuretako akta onartzea (2017ID200001).
 • 3.  Kale garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera emateko proposamena (2016ID1700010).
 • 4.  Bizikleta eta oinezkoentzako Lezo-Donibane zatia egiteko proiektuaren 3.zatia egiteko eta finantzatzeko hitzarmena onartzeko proposamena (2017H0360001).
 • 5.   Udal langileen lanpostuen zerrendan aldaketa bat egiteko diktamena (2016PE290008).
 • 6.  EUDEL eta HAEEkin prestakuntza eta laguntza programan parte hartzeko atxikitze diktamena (2017ID360001).
 • 7.   Lezoko Udalak Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzeko diktamena (2017ID100001).
 • 8.  Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2017ID100002).
 • 9.  2016 ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren dekretuaren kontu ematea (2017KO080001).
 • 10.  Aurkeztutako mozioak:
 • 10.1.  EAJak aurkeztutako mozioa:“Emakumeen Nazioarteko Eguneko adierazpen eredua” (2017AL050004).
 • 10.2.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Hileta zibila” (2017AL050001).
 • 10.3.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Harrera zibila” (2017AL050002).
 •  10.4.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Gardentasun ataria” (2017AL050003).
 • 10.5.  Korrika 20 dela eta Adierazpen instituzionala onartzeko proposamena.
 • 10.6.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: “Guernica” Gernikara (2017AL050005).
 • 10.7.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Elkartasuna alkate kurduekin (2017AL050006).
 • 10.8.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Gure segurtasun eredu propio baten norabidean, Espainiako indar polizialen erretiratzea galdegiteko (2017AL050007).
 • 11.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 12.   Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO URTARRILAK 26

 • 1.  Egoki irudituz gero, 2016ko azaroaren 24ko ohiko izaerarekin eta abenduaren 21eko ezohiko izaerarekin osoko bilkuretako aktak onartzea (2016ID200012 eta 2016ID200013)
 • 2.   Lezoko Bake Epaile ordezkoaren izendapena onartzeko diktamena (2016PE090002).
 • 3.   Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunaren aldeko konpromisoa berritzeko diktamena (2016H0360003).
 • 4.  Aurrekontu aldaketen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001).
 • 5. Udal kontuhartzailearen txostenen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001 kreditu aldaketari buruzkoa eta 2016 ekitaldiko 4. hiruhilekoaren ordainketa epearena).
 • 6.  Udal diruzainaren 2017ko 1. hiruhilekoaren diruzaintza planaren kontu ematea.
 • 7.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 8.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2016ko abenduak 21

 • Hondakinen bilketa sistema aldatzeko diktamena (2016H0490001).
 • San Marko Mankomunitatearekin hitzarmena onartzeko diktamena (2016H0360005).
 • Hondakin bilketa eta kale garbiketa zerbitzuen kontratua luzatzekoa diktamena (2016ID170011).
 • Hondakin bilketa eta kale garbiketa zerbitzuaren kontratuaren 4. aldaketa onartzeko diktamena (2016ID170012).
 • Aktaren amaiera

2016ko azaroak 24

 • Egoki irudituz gero, 2016ko irailaren 29ko ohiko izaerarekin eta azaroaren 3ko ezohiko izaerarekin osoko bilkuretako aktak onartzea (2016ID200010 eta 2016ID200011).
 • 2017 ekitaldirako Udal Aurrekontua onartzeko diktamena (2016KO290005).
 • amableago
 • 2017.urteko plantilla organikoa eta lan postuen zerrenda hasieraz onartzeko diktamena (2016PE290008).
 • 2016 ekitaldiko kreditu kobraezinei buruzko diktamena (2016KO120001).
 • Aurrekontu aldaketen kontu emateak:
 • Kontuhartzailearen txostenak:
 • Adierazpen instituzionala: “Indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna”.
 • EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna.
 • Adierazpen instituzionala: “Euskararen Nazioarteko Eguna”.
 • Sozialisten udal taldeak aurkeztutako mozioa, elikagaien bankuarekin eta kontsumorako egokiak diren baina salmentarako baztertuta dauden elikagaiekin lotutakoa.
 • Altsasuko gertakarien aurrean Lezoko udalaren akordioa.
 • Herritarrek erabakitako eta akordio politikoa izango duen hondakin bilketa eraginkor bat lortzeko egitasmoa.
 • Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2016ko azaroak 3

 • 2017 ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzeko proposamena (2016KO290003).
 • 2017 urteko taxi tarifak onartzeko proposamena (2016KO290004)
 • Aktaren amaiera.

2016ko irailak 29

 • Egoki irudituz gero 2016ko uztailaren 28ko ohiko eta abuztuaren 29ko ezohiko osoko bilkuretako aktak onartzea
 • Lezoko Irisgarritasun planaren Eranskina. Irisgarritasun bertikala
 • Lezoko Bake Epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko diktamena (2016PE090002)
 • Etxetxo elkarteak aurkeztutako mozioa: Behartutako lanean aritutako frankismoaren esklaboei aitortza egitearen ingurukoa (2016ALO50013).
 • Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera.

2016ko abuztuak 29

 • Irailaren 25eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan hautets mahaietan egongo direnen zozketa (2016ID2500002).
 • Aktaren amaiera.

2016ko ekainak 13

 • Zinegotzi kargua hartzea: Miguel Angel Sanchez Antunez EAJ-PNV (2016ID280003).
 • Zinegotzi kargua hartzea: Axier Irastorza Alustiza EHBILDU (2016ID280001).
 • Zinegotzi baten dedikazio esklusiboa eta ordainketa onartzeko proposamena (2016PE100002).
 • Aktaren amaiera.

2016ko maiatzak 26

 • 1.Egoki irudituz gero 2016ko urtarrilaren 28ko ohiko osoko bilkuraren akta eta martxoaren 17ko, apirilaren 4ko, apirilaren 14ko eta maiatzaren 13ko ezohiko osoko bilkuretako aktak onartzea.
 • Mozioa, Lezoko herria LOMCErik gabeko herria dinamikari babesa emateko. (2016ALO500008).
 • Udalbatzaren Ohiko Osoko Bilkuren ordutegia aldatzeko proposamena (2016ID100002).
 • 4.Oarsoaldean eta Euskal Fondoan korporazioaren ordezkariak izendatzeko proposamena (2016ID100001).
 • 5.Bake epaile titularra eta ordezkoa izendatzeko prozedura hasteko onartzeko diktamena (2016PE090002).
 • 6.Lankidetza Hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailarekin informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko onartzeko diktamena (2016ID360002).
 • 7.2016.urteko Plantilla Organikoa eta Lan Postuen Zerrenda aldatzeko diktamena (2016PE290004).
 • 8.Ingurumen Teknikari Postuaren funtzioak eta ezaugarriak onartzeko diktamena (2016PE290005).
 • 9.AOU 34 Salvako hiri antolaketarako plan bereziaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2015HO40002).
 • 10.3 Poligonoko 31 lursaila soberako lursail aitortzeko diktamena (2016H0380001).
 • 11.Kontuhartzailearen txostenak: 2016KO040001 aurrekontu aldaketena; 2016. ekitaldiko finantza eta aurrekontuen informazioa ematea 2016/04/30eko datan; 2016ko 1.hiruhilekoari dagokion ordaintzeko bataz besteko epea eta Diruzaintza-plana.
 • 12.EHBILDU udal taldeak aurkeztutako mozioa: Asilo eskatzaileen ingurukoa (2016ALO50009).
 • 13.EHBILDU udal taldeak aurkeztutako mozioa: Diru sarrerak Bermatzeko Errenta eta Diru sarrerak Bermatzeko Laguntzen ingurukoa (2016ALO50010).
 • 14.EHBILDU udal taldeak aurkeztutako Adierazpen Instituzionala: Elkarbizitza sustatzekoa (2016ALO50011).
 • 15.Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 16.Ekainaren 26ko Estatuko Gorte Nagusietako hauteskundeetan hautets mahaietan egongo direnen zozketa (2016ID2800001).
 • 17.Galde-eskeak.

2016ko maiatzak 13

 • Xubero Ubillos Apaolaza zinegotzi karguan errenuntziaren kontu hartzea (2016ID280003).
 • Garazi Kuesta Unzain zinegotzi karguan errenuntziaren kontu hartzea (2016ID280001).
 • Aktaren amaiera.

Lan-Eskaintzak

Faktura Elektronikoa

NireOrdainketa

Administrazioarekiko ordainketak Internet bidez egiteko zerbitzua:
NireOrdainketa logoa

Diru laguntzak

Kontsultatu hemen diru laguntzak

Tramiteak Online

 • Udalak herritar guztien eskura jarri du atari hau, kontsulta eta eragiketa pertsonalak udaletxera joan gabe egin ahal izateko.
  Gehiago irakurri

Eskaera orria


 • Eskeraren bat egin nahi izanez gero, etxean bertan bete dezakezu dokumentua eta ondoren udaletxera eraman.
  Eskaera orria deskargatu

Eskakizunak eta Iradokizunak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer