Aktak

2018KO UZTAILAK 26

 • 1.  Desgaitasuna duten pertsonen enplegu politiken inguruko mozioa (2018AL050005).
 • 2.   Kale garbitzaileen mozioa.
 • 3.  2018ko maiatzaren 31n ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2018ID200003).
 • 4.  HIE 15 Algeposa 2ko (Lehen 6 Poligonoa) “E-3” edo “I” eta E-4 edo “J” Eraikinen Xehetasun Azterlanaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2018H0400001).
 • 5.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Lezoko Udalaren arteko Lankidetza Hitzarmena onartzeko diktamena, “Bizikleta eta oinezkoentzako Lezo eta Donibane arteko bidea egiteko proiektuaren” 2. zatia gauzatzeko eta finantzatzeko (1.2 zk. Ibilbidea: Errenteria-Pasai Donibane 01 008f zatia) (2018H0360003).
 • 6.  2017 ekitaldiko kontu orokorra behin betiko onartzeko diktamena (2018KO080001).
 • 7.   Kontuhartzailearen eta Diruzainaren txostenak.
 • 8.  2018. Urterako udal langileen ordainsariak igotzeko diktamena (2018PE290003).
 • 9.  2018ko Lan Postuen Zerrendaren aldaketari hasierako onarpena emateko diktamena (musika irakasleen lan portzentajeak) (2018PE290002).
 • 10.  Bekoerrota kiroldegiko frontoiari eta Goiko plazakoari, proposatutako izenekin plakak jartzeko diktamena (2018KI320032).
 • 11.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 12.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2018KO MAIATZAK 31

 • 1.  2018ko martxoaren 28an ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2018ID200002).
 • 2.  Gure Esku Dago-k aurkeztutako mozioa: Ekainak 10ean egingo den giza katearekin bat egitea(2018AL050006).
 • 3.  Foru Aldundia eta Lezoko Udalaren arteko Etxez Etxeko laguntza zerbitzuaren finantzaketarako hitzarmen berria onartzeko diktamena (2018GZ360003).
 • II. Berdintasun Planaren iraunaldia luzatzeko diktamena (2018BE100001).
 • 5.  Diru-laguntzak emateko eta kudeatzeko ordenantzan sexu berdintasun baldintzak gehitzeko diktamena (2018AL050001, 2018KO290002).
 • 6.   2017/12/31n egindako ondasunen inbentarioaren eguneratzea eta ibilgetuaren balorazioa onartzeko diktamena (2018KO320007).
 • 7.   2018ko aurrekontu aldaketaren kontu ematea: gehigarriak (2018KO050001)
 • 8.   2018ko aurrekontu aldaketa egiteko diktamena: kreditu gehigarriak (2018KO050002)
 • 9.    Udal kontu-hartzailearen eta diruzainaren txostenen berri ematea.
 • 10.   Tomas Garbizu Udal Musika Eskolako 2018-2019 ikasturteko tasak eta hobariak onartzeko 7-10 Udal Ordenantza fiskalaren behin betiko onarpena emateko diktamena (2018KO290001).
 • 11.   Kirol instalazioen kontratuaren aldaketa diktamena (2016ID170008).
 • 12.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 13.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2018KO MARTXOAK 28

 • 1.  2018ko urtarrilaren 25ean ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2018ID200001).
 • 2.  Bake Epailea titularra eta ordezkoa izendatzeko diktamena (2018PE090001).
 • 3.  Ordenantza fiskalen zenbait tasa eta prezio publikoren aldaketa onartzeko diktamena (2018KO290001).
 • 4.  2017 udal aurrekontuaren likidazioari buruz kontu ematea (2018KO080001).
 • 5.  Udal Kontuhartzailearen txostenen berri ematea.
 • 6.  2018-2021 urteetarako plan ekonomiko finantzarioa onartzeko diktamena (2018KO080001).
 • 7.  2017ko aurrekontu aldaketen kontu ematea: transferentziak (2017KO010002).
 • 8.  2018ko aurrekontu aldaketaren kontu ematea: Txertaketa. (2018KO040001).
 • 9.  EH Bildu-k aurkeztutako mozioa: “Diru-laguntzak emateko eta kudeatzeko ordenantzan sexu berdintasun baldintzak gehitzea” (2018AL050001).
 • Zioa:
 • 10.   EH Bildu-k aurkeztutako mozioa: “Merkataritza-gune handiak eta lurralde-plan sektoriala” (2018AL050002).
 • 11.   Gipuzkoako jubilatua eta pentsiodunen “Duintasuna” elkarteak aurkeztutako mozioa: Pentsioen inguruan (2018AL050003).
 • 12.  Mozioa: Katalunian gertatzen ari dena salatu eta elkartasuna adierazteko (2018AL050004).
 • 13.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 14.  Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2018KO URTARRILAK 25

 • 1.  2017ko azaroaren 30ean ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2017ID200008).
 • 2.  Udaleko hiru zinegotzien dedikazio partzialak eta erretribuzioak onartzeko. diktamena (2018PE100001).
 • 3.  2018. Urteko udal langileen lanpostuen zerrendan aldaketa bat egiteko diktamena(2018PE290001).
 • 4.  Bake Epailea titularra eta ordezkoa izendatzeko prozedura hasteko diktamena (2018PE090001).
 • 5.  Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2018ID100001).
 • 6.  Udal kontuhartzailearen txostenen berri ematea: 2017ko ekitaldiko ordainketa epearen informazioa: 4. hiruilekoa.
 • 7.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 8.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO AZAROAK 30

 • 1.    2017ko irailaren 28an ohiko izaerarekin eta urriaren 20ean ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2017ID200006 eta 2017ID200007)
 • 2.     2018 udal aurrekontuak hasieraz onartzeko diktamena (2017KO290006).
 • 3.    2017.ekitaldian Kreditu kobraezinak deklaratzeko diktamena (2017KO120002).
 • 4.     Aurrekontu aldaketa onartzeko diktamena (2017KO050003).
 • 5.     Txostenak: Kontuhartzailearena eta diruzainarena
 • 6.     2018ko udal plantilla organikoa eta lan postuen zerrendaren hasieraz onartzeko diktamena (2017PE290004).
 • 7.     Produktibitate-osagarria ordaintzeko bideratuko den zenbateko globala onartzeko diktamena (2017PE290005).
 • 8.    Oarsoaldean, udal ordezkariaren ordezko berria izendatzeko diktamena (2017ID100004)
 • 9.    EAJ-PNV-k aurkeztutako mozioa: “Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna” (2017AL050011).
 • 10.   EAJ-PNV-k aurkeztutako mozioa: “2017ko euskararen nazioarteko egunerako adierazpena” (2017AL050012)
 • Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO URRIAK 20 EZOHIKOA

 • 1.  2018 ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzeko diktamena (2017KO290004).
 • 2.  2018 urteko taxi tarifak onartzeko diktamena (2017KO290003)
 • Aktaren amaiera

2017KO IRAILAK 28

 • 1. 2017ko uztailaren 27an ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2017ID200005).
 • 2. Organo kolegiatuetan korporazioaren ordezkariak izendatzeko diktamena (2017ID100003)
 • 3. Gizarte Zerbitzuko zinegotzi delegatuaren dedikazio esklusiboa bertan behera uzteko eta bi zinegotzien dedikazio partziala eta erretribuzioak onartzeko diktamena (2017PE100004).
 • 4. Kale garbiketa zerbitzuaren kontratazioa: Osoko Bilkuraren eskuduntzak Gobernu Batzordean delegatzeko diktamena (2016ID170010).
 • 5. Kale garbiketaren baldintza pleguen aurka aurkeztutako berraztertze errekurtsoa gaitzesteko diktamena (2017H0440003).
 • 6. EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat (2017AL050010).
 • 7. Kontuhartzailetzaren txostena: 2016ko kostu efektiboa eta zerbitzuen estaldura.
 • 8. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 9. Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera.

2017KO UZTAILAK 27

 • 1. 2017ko maiatzaren 25ean ohiko izaerarekin eta uztailaren 7an ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2017ID200003 eta 2017ID200004).
 • 2. Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailarekin informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko lankidetza hitzarmena sinatzeko diktamena (2017ID360003).
 • 3. Indarkeria sexistari era integralean eusteko protokoloak onartzeko diktamena (2017BE100001).
 • 4. 2017ko Lan Postuen Zerrendaren aldaketari hasierako onarpena emateko diktamena (2017PE290001).
 • 5. Udal langileen ordainsariak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera %1ean igotzeko diktamena (2017PE290002).
 • 6. 2016ko Udal Kontu Orokorra behin betiko onartzeko diktamena (2017KO080001).
 • 7. Udal kontuhartzailearen txostenen berri ematea.
 • 8. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 9. Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO UZTAILAK 7 EZOHIKOA

 • 1.  Diktamena, Lezoko udalerriaren kaleak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lizitazioa aurrera eramateko espedientea onartzea (2016ID170010).
 • 2.  Diktamena, Kale Garbiketa eta Zabor Bilketaren 3. Luzapena (2017ID170005).
 • Aktaren amaiera

2017KO MAIATZAK 25

 • 1. Egoki irudituz gero, 2017ko martxoaren 30eko ohiko izaerarekin osoko bilkurako akta onartzea (2017ID200002).
 • 2. Zabor bilketa eta kale garbiketa zerbitzuko kontratuaren 5. aldaketa onarpenaren diktamena (2017ID170002).
 • 3. D-7 eranskina “Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan jasotako datuen kontsulta” izenekoa onartzeko diktamena (2017KO360002).
 • 4. 2016ko abenduaren 31n egindako ondasunen inbentarioa eta ibilgetuaren balorazio onarpenaren diktamena (2017KO320007).
 • 5. Izenpe ematen dituen zerbitzu elektronikoak arautzeko hitzarmena onartu eta sinatzeko diktamena (2017ID360002).
 • 6. EAJ eta Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: Lezoko Udaletxe atarian egindako pintaketen eta zabor jaurtiketen inguruan (2017AL050009).
 • 7. Aurrekontu aldaketen kontu emateak:
 • 8. Kontuhartzailearen txostenak:
 • 9. Berdintasun zinegotzi delegatua izendatzearen kontu ematea (2017ALO30010).
 • 10.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 11.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO MARTXOAK 30

 • 1.  Tomas Garbizu udalaren musika eskolako 2017/2018 ikasturteko tasen eta hobarien onarpenaren diktamena (2017KO290001).
 • 2.  Egoki irudituz gero, 2017ko urtarrilaren 26ko ohiko izaerarekin osoko bilkuretako akta onartzea (2017ID200001).
 • 3.  Kale garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera emateko proposamena (2016ID1700010).
 • 4.  Bizikleta eta oinezkoentzako Lezo-Donibane zatia egiteko proiektuaren 3.zatia egiteko eta finantzatzeko hitzarmena onartzeko proposamena (2017H0360001).
 • 5.   Udal langileen lanpostuen zerrendan aldaketa bat egiteko diktamena (2016PE290008).
 • 6.  EUDEL eta HAEEkin prestakuntza eta laguntza programan parte hartzeko atxikitze diktamena (2017ID360001).
 • 7.   Lezoko Udalak Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzeko diktamena (2017ID100001).
 • 8.  Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2017ID100002).
 • 9.  2016 ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren dekretuaren kontu ematea (2017KO080001).
 • 10.  Aurkeztutako mozioak:
 • 10.1.  EAJak aurkeztutako mozioa:“Emakumeen Nazioarteko Eguneko adierazpen eredua” (2017AL050004).
 • 10.2.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Hileta zibila” (2017AL050001).
 • 10.3.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Harrera zibila” (2017AL050002).
 •  10.4.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Gardentasun ataria” (2017AL050003).
 • 10.5.  Korrika 20 dela eta Adierazpen instituzionala onartzeko proposamena.
 • 10.6.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: “Guernica” Gernikara (2017AL050005).
 • 10.7.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Elkartasuna alkate kurduekin (2017AL050006).
 • 10.8.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Gure segurtasun eredu propio baten norabidean, Espainiako indar polizialen erretiratzea galdegiteko (2017AL050007).
 • 11.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 12.   Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO URTARRILAK 26

 • 1.  Egoki irudituz gero, 2016ko azaroaren 24ko ohiko izaerarekin eta abenduaren 21eko ezohiko izaerarekin osoko bilkuretako aktak onartzea (2016ID200012 eta 2016ID200013)
 • 2.   Lezoko Bake Epaile ordezkoaren izendapena onartzeko diktamena (2016PE090002).
 • 3.   Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunaren aldeko konpromisoa berritzeko diktamena (2016H0360003).
 • 4.  Aurrekontu aldaketen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001).
 • 5. Udal kontuhartzailearen txostenen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001 kreditu aldaketari buruzkoa eta 2016 ekitaldiko 4. hiruhilekoaren ordainketa epearena).
 • 6.  Udal diruzainaren 2017ko 1. hiruhilekoaren diruzaintza planaren kontu ematea.
 • 7.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 8.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

Lan-Eskaintzak

Ez dago emaitzarik

Faktura Elektronikoa

NireOrdainketa

Administrazioarekiko ordainketak Internet bidez egiteko zerbitzua:
NireOrdainketa logoa

Diru laguntzak

Kontsultatu hemen diru laguntzak

Udal tramiteak

 • Udalak herritar guztien eskura jarri du atari hau, kontsulta eta eragiketa pertsonalak udaletxera joan gabe egin ahal izateko.
  Gehiago irakurri

Eskaera orria


 • Eskeraren bat egin nahi izanez gero, etxean bertan bete dezakezu dokumentua eta ondoren udaletxera eraman.
  Eskaera orria deskargatu

Eskakizunak eta Iradokizunak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer