Aktak

2018KO URTARRILAK 25

 • 1.  2017ko azaroaren 30ean ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2017ID200008).
 • 2.  Udaleko hiru zinegotzien dedikazio partzialak eta erretribuzioak onartzeko. diktamena (2018PE100001).
 • 3.  2018. Urteko udal langileen lanpostuen zerrendan aldaketa bat egiteko diktamena(2018PE290001).
 • 4.  Bake Epailea titularra eta ordezkoa izendatzeko prozedura hasteko diktamena (2018PE090001).
 • 5.  Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2018ID100001).
 • 6.  Udal kontuhartzailearen txostenen berri ematea: 2017ko ekitaldiko ordainketa epearen informazioa: 4. hiruilekoa.
 • 7.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 8.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO AZAROAK 30

 • 1.    2017ko irailaren 28an ohiko izaerarekin eta urriaren 20ean ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2017ID200006 eta 2017ID200007)
 • 2.     2018 udal aurrekontuak hasieraz onartzeko diktamena (2017KO290006).
 • 3.    2017.ekitaldian Kreditu kobraezinak deklaratzeko diktamena (2017KO120002).
 • 4.     Aurrekontu aldaketa onartzeko diktamena (2017KO050003).
 • 5.     Txostenak: Kontuhartzailearena eta diruzainarena
 • 6.     2018ko udal plantilla organikoa eta lan postuen zerrendaren hasieraz onartzeko diktamena (2017PE290004).
 • 7.     Produktibitate-osagarria ordaintzeko bideratuko den zenbateko globala onartzeko diktamena (2017PE290005).
 • 8.    Oarsoaldean, udal ordezkariaren ordezko berria izendatzeko diktamena (2017ID100004)
 • 9.    EAJ-PNV-k aurkeztutako mozioa: “Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna” (2017AL050011).
 • 10.   EAJ-PNV-k aurkeztutako mozioa: “2017ko euskararen nazioarteko egunerako adierazpena” (2017AL050012)
 • Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO URRIAK 20 EZOHIKOA

 • 1.  2018 ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzeko diktamena (2017KO290004).
 • 2.  2018 urteko taxi tarifak onartzeko diktamena (2017KO290003)
 • Aktaren amaiera

2017KO IRAILAK 28

 • 1. 2017ko uztailaren 27an ohiko izaerarekin egindako bileraren akta onartzea (2017ID200005).
 • 2. Organo kolegiatuetan korporazioaren ordezkariak izendatzeko diktamena (2017ID100003)
 • 3. Gizarte Zerbitzuko zinegotzi delegatuaren dedikazio esklusiboa bertan behera uzteko eta bi zinegotzien dedikazio partziala eta erretribuzioak onartzeko diktamena (2017PE100004).
 • 4. Kale garbiketa zerbitzuaren kontratazioa: Osoko Bilkuraren eskuduntzak Gobernu Batzordean delegatzeko diktamena (2016ID170010).
 • 5. Kale garbiketaren baldintza pleguen aurka aurkeztutako berraztertze errekurtsoa gaitzesteko diktamena (2017H0440003).
 • 6. EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Kataluniarekin bat, demokraziarekin bat (2017AL050010).
 • 7. Kontuhartzailetzaren txostena: 2016ko kostu efektiboa eta zerbitzuen estaldura.
 • 8. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 9. Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera.

2017KO UZTAILAK 27

 • 1. 2017ko maiatzaren 25ean ohiko izaerarekin eta uztailaren 7an ezohiko izaerarekin egindako bileren aktak onartzea (2017ID200003 eta 2017ID200004).
 • 2. Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta Justizia Sailarekin informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko lankidetza hitzarmena sinatzeko diktamena (2017ID360003).
 • 3. Indarkeria sexistari era integralean eusteko protokoloak onartzeko diktamena (2017BE100001).
 • 4. 2017ko Lan Postuen Zerrendaren aldaketari hasierako onarpena emateko diktamena (2017PE290001).
 • 5. Udal langileen ordainsariak 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera %1ean igotzeko diktamena (2017PE290002).
 • 6. 2016ko Udal Kontu Orokorra behin betiko onartzeko diktamena (2017KO080001).
 • 7. Udal kontuhartzailearen txostenen berri ematea.
 • 8. Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 9. Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO UZTAILAK 7 EZOHIKOA

 • 1.  Diktamena, Lezoko udalerriaren kaleak garbitzeko zerbitzua kontratatzeko lizitazioa aurrera eramateko espedientea onartzea (2016ID170010).
 • 2.  Diktamena, Kale Garbiketa eta Zabor Bilketaren 3. Luzapena (2017ID170005).
 • Aktaren amaiera

2017KO MAIATZAK 25

 • 1. Egoki irudituz gero, 2017ko martxoaren 30eko ohiko izaerarekin osoko bilkurako akta onartzea (2017ID200002).
 • 2. Zabor bilketa eta kale garbiketa zerbitzuko kontratuaren 5. aldaketa onarpenaren diktamena (2017ID170002).
 • 3. D-7 eranskina “Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan jasotako datuen kontsulta” izenekoa onartzeko diktamena (2017KO360002).
 • 4. 2016ko abenduaren 31n egindako ondasunen inbentarioa eta ibilgetuaren balorazio onarpenaren diktamena (2017KO320007).
 • 5. Izenpe ematen dituen zerbitzu elektronikoak arautzeko hitzarmena onartu eta sinatzeko diktamena (2017ID360002).
 • 6. EAJ eta Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: Lezoko Udaletxe atarian egindako pintaketen eta zabor jaurtiketen inguruan (2017AL050009).
 • 7. Aurrekontu aldaketen kontu emateak:
 • 8. Kontuhartzailearen txostenak:
 • 9. Berdintasun zinegotzi delegatua izendatzearen kontu ematea (2017ALO30010).
 • 10.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 11.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO MARTXOAK 30

 • 1.  Tomas Garbizu udalaren musika eskolako 2017/2018 ikasturteko tasen eta hobarien onarpenaren diktamena (2017KO290001).
 • 2.  Egoki irudituz gero, 2017ko urtarrilaren 26ko ohiko izaerarekin osoko bilkuretako akta onartzea (2017ID200001).
 • 3.  Kale garbiketa zerbitzua kontratatzeko espedienteari hasiera emateko proposamena (2016ID1700010).
 • 4.  Bizikleta eta oinezkoentzako Lezo-Donibane zatia egiteko proiektuaren 3.zatia egiteko eta finantzatzeko hitzarmena onartzeko proposamena (2017H0360001).
 • 5.   Udal langileen lanpostuen zerrendan aldaketa bat egiteko diktamena (2016PE290008).
 • 6.  EUDEL eta HAEEkin prestakuntza eta laguntza programan parte hartzeko atxikitze diktamena (2017ID360001).
 • 7.   Lezoko Udalak Gipuzkoako Lurralde Historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzeko diktamena (2017ID100001).
 • 8.  Udal artxiboko dokumentazioa ezabatzeko diktamena (2017ID100002).
 • 9.  2016 ekitaldiko udal aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren dekretuaren kontu ematea (2017KO080001).
 • 10.  Aurkeztutako mozioak:
 • 10.1.  EAJak aurkeztutako mozioa:“Emakumeen Nazioarteko Eguneko adierazpen eredua” (2017AL050004).
 • 10.2.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Hileta zibila” (2017AL050001).
 • 10.3.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Harrera zibila” (2017AL050002).
 •  10.4.  Euskal Sozialistak aurkeztutako mozioa: “Gardentasun ataria” (2017AL050003).
 • 10.5.  Korrika 20 dela eta Adierazpen instituzionala onartzeko proposamena.
 • 10.6.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: “Guernica” Gernikara (2017AL050005).
 • 10.7.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Elkartasuna alkate kurduekin (2017AL050006).
 • 10.8.  EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Gure segurtasun eredu propio baten norabidean, Espainiako indar polizialen erretiratzea galdegiteko (2017AL050007).
 • 11.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 12.   Galde eskeak.
 • Aktaren amaiera

2017KO URTARRILAK 26

 • 1.  Egoki irudituz gero, 2016ko azaroaren 24ko ohiko izaerarekin eta abenduaren 21eko ezohiko izaerarekin osoko bilkuretako aktak onartzea (2016ID200012 eta 2016ID200013)
 • 2.   Lezoko Bake Epaile ordezkoaren izendapena onartzeko diktamena (2016PE090002).
 • 3.   Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko jasangarritasunaren aldeko konpromisoa berritzeko diktamena (2016H0360003).
 • 4.  Aurrekontu aldaketen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001).
 • 5. Udal kontuhartzailearen txostenen kontu ematea (2016KO090002 eta 2016KO010001 kreditu aldaketari buruzkoa eta 2016 ekitaldiko 4. hiruhilekoaren ordainketa epearena).
 • 6.  Udal diruzainaren 2017ko 1. hiruhilekoaren diruzaintza planaren kontu ematea.
 • 7.  Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • 8.  Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2016ko abenduak 21 Ezohikoa

 • Hondakinen bilketa sistema aldatzeko diktamena (2016H0490001).
 • San Marko Mankomunitatearekin hitzarmena onartzeko diktamena (2016H0360005).
 • Hondakin bilketa eta kale garbiketa zerbitzuen kontratua luzatzekoa diktamena (2016ID170011).
 • Hondakin bilketa eta kale garbiketa zerbitzuaren kontratuaren 4. aldaketa onartzeko diktamena (2016ID170012).
 • Aktaren amaiera

2016ko azaroak 24

 • Egoki irudituz gero, 2016ko irailaren 29ko ohiko izaerarekin eta azaroaren 3ko ezohiko izaerarekin osoko bilkuretako aktak onartzea (2016ID200010 eta 2016ID200011).
 • 2017 ekitaldirako Udal Aurrekontua onartzeko diktamena (2016KO290005).
 • amableago
 • 2017.urteko plantilla organikoa eta lan postuen zerrenda hasieraz onartzeko diktamena (2016PE290008).
 • 2016 ekitaldiko kreditu kobraezinei buruzko diktamena (2016KO120001).
 • Aurrekontu aldaketen kontu emateak:
 • Kontuhartzailearen txostenak:
 • Adierazpen instituzionala: “Indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna”.
 • EH Bilduk aurkeztutako mozioa: Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna.
 • Adierazpen instituzionala: “Euskararen Nazioarteko Eguna”.
 • Sozialisten udal taldeak aurkeztutako mozioa, elikagaien bankuarekin eta kontsumorako egokiak diren baina salmentarako baztertuta dauden elikagaiekin lotutakoa.
 • Altsasuko gertakarien aurrean Lezoko udalaren akordioa.
 • Herritarrek erabakitako eta akordio politikoa izango duen hondakin bilketa eraginkor bat lortzeko egitasmoa.
 • Alkatearen, Organo Kolegiatuetako udal-ordezkarien eta Delegatuen txostenak.
 • Galde-eskeak.
 • Aktaren amaiera

2016ko azaroak 3

 • 2017 ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzeko proposamena (2016KO290003).
 • 2017 urteko taxi tarifak onartzeko proposamena (2016KO290004)
 • Aktaren amaiera.

Lan-Eskaintzak

Ez dago emaitzarik

Faktura Elektronikoa

NireOrdainketa

Administrazioarekiko ordainketak Internet bidez egiteko zerbitzua:
NireOrdainketa logoa

Diru laguntzak

Kontsultatu hemen diru laguntzak

Udal tramiteak

 • Udalak herritar guztien eskura jarri du atari hau, kontsulta eta eragiketa pertsonalak udaletxera joan gabe egin ahal izateko.
  Gehiago irakurri

Eskaera orria


 • Eskeraren bat egin nahi izanez gero, etxean bertan bete dezakezu dokumentua eta ondoren udaletxera eraman.
  Eskaera orria deskargatu

Eskakizunak eta Iradokizunak

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer