Administrazio Orokorreko Teknikaria

1) Administrazio Orokorreko Teknikaria. Hauek dira lanpostura aurkezteko bete beharreko baldintzak eta kontratuaren ezaugarriak:

  • Zuzenbidean, Enpresa Zuzendaritzan gradua/lizentziatura edota baliokidea izatea.
  • Euskarazko 4. Hizkuntza Eskakizuna egiaztatuta izatea.
  • Behin behineko lan kontratua (3 urte).

Oinarriak: https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/53/AAAAF3MFC.mZkH

 

2) Izena emateko prozedura:

  1. LANBIDEn eskaintzen den lan eskaintza onartzea www.lanbide.euskadi.eus.
  2. Lezoko Udaleko Egoitza elektronikoan izena ematea.
  3. Izena emateko epea: 2022-03-04tik 2022-03-14ra bitarte.

 

3) Adminitrari Orokorreko Teknikari postua: Onartuen eta baztertuen zerrenda, epaia mahaia izendatzea:

  • Ikus dekretua.
  • Erreklamazio epea: 2022-03-23 (Barne).

 

4) Administrariorokorreko teknikari postua, merituen balorazioari jarritako erreklamazioa ebaztea eta elkarrizketak egiteko ordutegia zehaztea:

 

5)   2022/04/07an burututako probaren behin behineko emaitzak eta azken emaitzak (behin behinekoak.

 

6) Behin betiko emaitzak.