Urtarrilak 14, astelehena, Tokiko Gobernu Batzordea

Goizeko 8:00etan hasiko da, Gobernu Batzar Aretoan

Datorren astelehenean, Urtarrilak 14a, Tokiko Gobernu Batzordea egiteko deialdia luzatu du Jesus Maria Martiarena Jaca alkateak. Goizeko 8:00tan hasiko da, Gobernu Batzar Aretoan.

Gai-zerrenda:

1. Egoki irudituz gero, 2018ko abenduaren 10ean egindako bilkurako akta onartzea. (Akta onartzea)

2. Ingurumen arloko organoari, AOU 31 Sagastiko hirigintza HAPO plan orokorrari buruzko ingurumen ebaluaketa estrategiko sinplifikatua hasteko eskaera bidaltzeko proposamena. (Hirigintza, obra eta zerbitzuak)

3. Lezoko Altamirako hiri irisgarritasuna bermatzeko urbanizazio lanen (IGOGAILUA) obra kontratuaren bigarren zertifikazioa eta ondorioz dagokion faktura onartzeko proposamena. (Hirigintza, obra eta zerbitzuak)

4. Gaxuxa elkarteari 2018.urteko diru-laguntzaren bigarren zatia ordaintzeko proposamena. (Berdintasuna)

 

5. Udal langile batek seme-alaben zaintzagatik eskatutako lan murrizketaren luzapena ontzat hartzeko proposamena. (Pertsonala)

6. Alkatearen erabakien kontu ematea. (Alkatetza eta Delegatuak)

7. Galde eskeak.

Arloa edo saila