4.- Hirigintza antolamenduarekiko baldintza gainjarriak