Kabitte 4ko A5 partzelako barneko birparzelazioaren behin betiko onarpena