Babes akustiko bereziko 3 eremua. (BABE 3: Haserako onarpena eta jendaurrean jartzea