Hautesle Zentsuko behin behineko zerrendak jendaurrean argitaratzea