Gaintxurizketa bidea Algeposa 2 lursailen gaineko Xehetasun Azterlanari hasierako onarpena