Ordenantzak

Idazkaritza
Gaia Noizkoa
Udal langile izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arautzen duen ordenantza (GAO 2022-11-24)
Dirulaguntzak kudeatu eta emateko ordenantza (GAO 2018-11-06)
Udal agiritegiaren erregelamendua (GAO 1998-06-16)
Hirigintza, obrak eta zerbitzuak
Gaia Noizkoa
Hirugarren sektoreko erabileratik etxebizitza erabilerara aldatzeko jardunak arautzen dituen ordenantza, bizitegirako hiri lurzoruko hainbat eremutako lokaletan
Jaietan barrakak jartzeko araudia
Edateko uraren horniduraren arautegia
Obraren jakinaren gainekoa (obra txikiak)
Pasabideen ordenantza arautzailearen onarpena
Bizileku-erabilerarako eraikinetan dauden etxebizitzen irisgarritasuna sustatzeko ordenantza
Hirigintza lizentziak arautzeko ordenantza
Udal etxebizitza tasatuen eskatzaileen erregistroaren araudia
Udal etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantza
Salmenta ibiltaria edo azoka txikia arautzeko udal ordenantza
Bide publikoan edo erabilera publikoko eremuetan terrazak eta mahai multzoak jartzea arautzeko udal ordenantza
Uraren kudeaketa arautzen duen ordenantza
Gazte lokalak arautzeko udal ordenantza
Taxi zerbitzuaren Ordenantza
Udal hilerriaren erregimena eta funtzionamendua arautzeko Udal Ordenantza
Lezoko udal hilerriaren ordenantza
Kirola
Gaia Noizkoa
Kirol gaietarako mahaiaren antolaketa eta funtzionamenduaren araudia (GAO 2011-02-07)
Kiroldegiko eta igerilekuetako araudia
Kultura
Gaia Noizkoa
Haurreskolak Partzuergoaren estatutuak (GAO 2005-09-19)
Festa Batzordearen antolaketa eta funtzionamendurako araudia
Udaltzaingoa
Gaia Noizkoa
Lezoko aparkaldi mugatua arautzeko ordenantza (GAO 2024-01-02)
Trafikoko araudia (GAO 2008-10-15)
Ibiak (pasabideak) arautzeko ordenantza aldatzea (GAO 2004-08-24)
Gizarte Zerbitzuak
Gaia Noizkoa
Babespeko apartamentuen ordenantza
Teleasistentziako udal erregelamendua
Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren araudia
Euskara
Gaia Noizkoa
Lezoko Euskararen mahai sektorialaren arautegia
Euskara
Tomas Garbizu Musika Eskola
Gaia Noizkoa
Tomas Garbizu Lezoko Musika Eskolako barne araudi berria (EBA)
Ingurumena
Gaia Noizkoa
Hiri Hondakinak Bildu eta Tratatzeko Udal Ordenantza