Gipuzkoako Foru Aldundiko Errepideen sareko bide ardatz nagusiei dagozkion zarataren mapa estrategikoak