Altzate 16 Plan Berezia

Noizkoa

Lezoko Udalak 2020/05/26an, D20/0436 zenbakiko Alkatearen dekretu bidez, ALTZATEko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Xedapen Aldaketa Partzialari eta haren Ingurumen Azterketa Estrategikoari hasierako onarpena eman dio.

├── Iragarkia
└── Dokumentazioa
    ├── ALTZATEKO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA PUNTUAL PARTZIALA
    │   ├── A20-00792-003-Documento.pdf
    │   ├── A20-00792-004-Doc.1.Memoria-Anexos IV-XII.pdf
    │   ├── A20-00792-005-I.Información.pdf
    │   ├── A20-00792-006-II.Ordenación.pdf
    │   ├── A20-00792-007-PORTADA GENERAL BILINGÜE.pdf
    │   ├── A20-00792-008-Texto Castellano.pdf
    │   └── A20-00792-009-Texto Euskera.pdf
    ├── INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA
    │   └── 191129 EsAE. Altzate. Errenteria, Lezo
    │       ├── 1. Texto
    │       │   ├── 191128 ANEXO IV. Doc de Sintesis. Altzate.pdf
    │       │   └── 191129 Estudio Amb. Estratégico. Altzate.pdf
    │       ├── 2. Planos
    │       │   ├── Extracto Planos Doc. Urbanístico
    │       │   │   └── Extracto Plano Doc. Urbanistico. Impresión A3.pdf
    │       │   └── Planos Estudio Amb. Estratégico
    │       │       └── Planos EsAE.pdf
    │       └── 3. Doc. Digital
    │           ├── Dwg
    │           │   ├── base.dwg
    │           │   ├── base.dwg.xml
    │           │   ├── contornos.dwg
    │           │   ├── contornos.dwg.xml
    │           │   ├── Curvas de Nivel.dwg
    │           │   ├── Curvas de Nivel.dwg.xml
    │           │   ├── edificios.dwg
    │           │   ├── edificios.dwg.xml
    │           │   ├── Hidrografía.dwg
    │           │   └── Hidrografía.dwg.xml
    │           ├── _Planos
    │           │   ├── Leyendas Planos.docx
    │           │   ├── Plano EAE.00. Plano base.mxd
    │           │   ├── plano eae.00. plano base.xml
    │           │   ├── Plano EAE.01. Situación y emplazamiento.mxd
    │           │   ├── plano eae.01. situación y emplazamiento.xml
    │           │   ├── Plano EAE.02. Delimitación sobre ortofoto.mxd
    │           │   ├── plano eae.02. delimitación sobre ortofoto.xml
    │           │   ├── Plano EAE.03. Unidades Litológicas.mxd
    │           │   ├── plano eae.03. unidades litológicas.xml
    │           │   ├── Plano EAE.04. Unidades Geomorfológicas.mxd
    │           │   ├── plano eae.04. unidades geomorfológicas.xml
    │           │   ├── Plano EAE.05. Hidrografía.DPMT.mxd
    │           │   ├── plano eae.05. hidrografía.dpmt.xml
    │           │   ├── Plano EAE.06. Vulnerabilidad de los Acuíferos.mxd
    │           │   ├── plano eae.06. vulnerabilidad de los acuíferos.xml
    │           │   ├── Plano EAE.07. Unidades de Vegetación y usos del suelo.mxd
    │           │   ├── plano eae.07. unidades de vegetación y usos del suelo.xml
    │           │   ├── Plano EAE.08. Unidades de Paisaje.mxd
    │           │   ├── plano eae.08. unidades de paisaje.xml
    │           │   ├── Plano EAE.09. Riesgo de Contaminación. Decreto 165.2008.mxd
    │           │   ├── plano eae.09. riesgo de contaminación. decreto 165.2008.xml
    │           │   ├── Plano EAE.10. Zonas Inundables,10,100,500 años.mxd
    │           │   ├── plano eae.10. zonas inundables,10,100,500 años.xml
    │           │   ├── Plano EAE.11. Riesgo de Inundación. Zona de Flujo Preferente.mxd
    │           │   ├── plano eae.11. riesgo de inundación. zona de flujo preferente.xml
    │           │   ├── Plano EAE.12. Unidades Ambientales Homogéneas.mxd
    │           │   ├── plano eae.12. unidades ambientales homogéneas.xml
    │           │   ├── Plano EAE.13. Síntesis del Inventaria Ambiental.mxd
    │           │   └── plano eae.13. síntesis del inventaria ambiental.xml
    │           └── Shp
    │               ├── INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2014_ETRS89.dbf
    │               ├── INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2014_ETRS89.prj
    │               ├── INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2014_ETRS89.shp
    │               ├── INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2014_ETRS89.shp.xml
    │               ├── INV_EMPLAZ_CONTAMINANTES_2014_ETRS89.shx
    │               ├── Límite ámbito.dbf
    │               ├── Límite ámbito.prj
    │               ├── Límite ámbito.sbn
    │               ├── Límite ámbito.sbx
    │               ├── Límite ámbito.shp
    │               ├── Límite ámbito.shp.xml
    │               ├── Límite ámbito.shx
    │               ├── TM_ERRENTERIA.dbf
    │               ├── TM_ERRENTERIA.prj
    │               ├── TM_ERRENTERIA.sbn
    │               ├── TM_ERRENTERIA.sbx
    │               ├── TM_ERRENTERIA.shp
    │               ├── TM_ERRENTERIA.shp.xml
    │               ├── TM_ERRENTERIA.shx
    │               ├── TM_LEZO.dbf
    │               ├── TM_LEZO.prj
    │               ├── TM_LEZO.sbn
    │               ├── TM_LEZO.sbx
    │               ├── TM_LEZO.shp
    │               ├── TM_LEZO.shp.xml
    │               ├── TM_LEZO.shx
    │               ├── Und_Ambientales.dbf
    │               ├── Und_Ambientales.prj
    │               ├── Und_Ambientales.sbn
    │               ├── Und_Ambientales.sbx
    │               ├── Und_Ambientales.shp
    │               ├── Und_Ambientales.shp.xml
    │               ├── Und_Ambientales.shx
    │               ├── Und.geomorfologicas.dbf
    │               ├── Und.geomorfologicas.sbn
    │               ├── Und.geomorfologicas.sbx
    │               ├── Und.geomorfologicas.shp
    │               ├── Und.geomorfologicas.shp.xml
    │               ├── Und.geomorfologicas.shx
    │               ├── Und_Paisaje.dbf
    │               ├── Und_Paisaje.sbn
    │               ├── Und_Paisaje.sbx
    │               ├── Und_Paisaje.shp
    │               ├── Und_Paisaje.shp.xml
    │               ├── Und_Paisaje.shx
    │               ├── Und.vegetación.dbf
    │               ├── Und.vegetación.prj
    │               ├── Und.vegetación.sbn
    │               ├── Und.vegetación.sbx
    │               ├── Und.vegetación.shp
    │               ├── Und.vegetación.shp.xml
    │               ├── Und.vegetación.shx
    │               ├── URA0501GInundabilidad_500_ETRS89.dbf
    │               ├── URA0501GInundabilidad_500_ETRS89.prj
    │               ├── URA0501GInundabilidad_500_ETRS89.shp
    │               ├── URA0501GInundabilidad_500_ETRS89.shp.xml
    │               ├── URA0501GInundabilidad_500_ETRS89.shx
    │               ├── URA0502G_ZFP_ETRS89.dbf
    │               ├── URA0502G_ZFP_ETRS89.prj
    │               ├── URA0502G_ZFP_ETRS89.shp
    │               ├── URA0502G_ZFP_ETRS89.shp.xml
    │               └── URA0502G_ZFP_ETRS89.shx
    └── BEHIN BEHINEKO ONARPENA
        ├── 1 URA UR AGENTZIAREN TXOSTENARI ERANTZUNA.pdf
        ├── 2 AÑARBE TXOSTENA INFORME.pdf
        ├── 3 URA UR AGENTZIATIK TXOSTENA INFORME.pdf
        ├── 4 MINISTERIOTIK TXOSTENA INFORME MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLOGICA.pdf
        ├── 5 BEHIN BEHINEKO ONARPENERAKO DOKUMENTAZIOA.pdf
        └── 6 BEHIN BEHINEKO ONARPENA.pdf